De Paperassengids voor al je buitenlandplannen
JE BENT HIER: Home > Paperassenthema's > Thema

Belastingen

1. Wat zijn belastingen?

Van zodra je inkomsten ontvangt, doordat je bijvoorbeeld werkt, betaal je daarop belastingen. De overheid financiert met deze belastingen heel wat verschillende zaken, zoals onze sociale zekerheid (kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen,…), kunst en cultuur, onderwijs, verbeteringen aan het wegennet,…

2. Wat als je in het buitenland gaat werken? Betaal je dan ook belastingen?

Inkomsten zijn belastbaar. Dat is ook zo als je in een ander land gaat werken. Belangrijk om weten is in welk land je dan belastingen betaalt: in dat andere land, in België of in beide?

Een algemeen antwoord op deze vraag kunnen we enkel geven wanneer de volgende situatie op jou van toepassing is:

  • Je blijft gedomicilieerd in België.
  • Je gaat tijdelijk werken in het buitenland en bent fysiek in dat land aanwezig tijdens het uitoefenen van je job.
  • Je werkt er voor een in dat land gevestigde werkgever.

bv.: Je gaat tijdelijk in Nederland werken voor een Nederlandse werkgever en blijft in België gedomicilieerd.

Wijkt je situatie hiervan af dan raden we je aan contact op te nemen met het contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën.

bv.: Je gaat tijdelijk in Frankrijk werken via een in Nederland gevestigde werkgever en blijft in België gedomicilieerd.

Wijkt je situatie hier niet van af dan is het eerste wat je moet nagaan of het land waar je gaat werken met België een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting afsloot.

Ga je werken in een land waarmee België een overeenkomst afsloot?

België sloot een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting af met Zwitserland en alle landen van de EER (behalve Liechtenstein). Daarnaast zijn er nog heel wat landen waarmee België zo’n overeenkomst afsloot. De volledige lijst vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Werk je in één van deze landen tijdelijk voor een ginds gevestigde werkgever, dan zijn jouw inkomsten in dat land belastbaar.

Pas op!

Je moet je buitenlandse inkomsten wel aangeven op je Belgische belastingaangifte. Daarbij geef je het bedrag aan verminderd met de in het buitenland verschuldigde belastingen. De inkomsten die je in het buitenland verdiende worden immers mee in rekening gebracht om te bepalen welk belastingtarief van toepassing is op jouw eventuele andere, in België belastbare inkomsten.

Je noteert je buitenlandse inkomsten op je belastingaangifte in het vak voor wedden en lonen. In datzelfde vak geef je verderop ook aan dat deze inkomsten vrijgesteld zijn van belastingen in België door een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting. Je voegt hiervoor aan je aangifte bewijsstukken toe die aantonen dat je jouw prestaties effectief in het buitenland uitvoerde. (bv. een document dat aantoont dat je ter plaatse een verblijfplaats huurde of een bewijs van verplaatsingen van en naar je buitenlandse werkplaats)

Ga je werken in een land waarmee België GEEN overeenkomst afsloot?

De lijst met landen waarmee België een overeenkomst afsloot vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Ga je werken in een land waarmee België geen overeenkomst heeft, dan zijn je inkomsten in België belastbaar. Afhankelijk van de regels in het land waar je gaat werken, zijn ze dat ook in het land waar je gaat werken. Meer informatie daarover kan je vragen aan je plaatselijke werkgever.

Je noteert je buitenlandse inkomsten op je belastingaangifte in het vak voor wedden en lonen.

Betaalde je in het buitenland al belastingen op je inkomsten dan kan je in België op deze inkomsten een belastingvermindering krijgen van 50%. Om deze belastingvermindering te krijgen, vermeld je deze inkomsten verderop in hetzelfde vak nog een tweede keer. Je voegt hiervoor aan je aangifte bewijsstukken toe die aantonen dat je jouw prestaties effectief in het buitenland uitvoerde. (bv. een document dat aantoont dat je ter plaatse een verblijfplaats huurde of een bewijs van verplaatsingen van en naar je buitenlandse werkplaats)

Ga je definitief wonen en werken in het buitenland?

Kamiel geeft enkel informatie over tijdelijke projecten. Verhuis je definitief naar het buitenland dan vind je meer informatie op www.belgium.be

Je kan ook lid worden van Vlamingen in de Wereld. Deze organisatie helpt mensen die definitief of voor lange tijd naar het buitenland willen. Meer informatie vind je op www.viw.be

3. Moet ik op al mijn inkomsten belastingen betalen?

Het is mogelijk dat er in het land waar je gaat werken regels bestaan rond het belastingvrij maken van beperkte inkomstenbedragen. Meer informatie daarover vraag je aan je werkgever. Voor België is het zo dat elke belastingplichtige recht heeft op een belastingvrij gedeelte van zijn of haar inkomsten. Dat recht is van toepassing op het geheel van je inkomsten en dus ook op deze die je in het buitenland vergaarde.

Voor het aanslagjaar 2016 (inkomsten van 2015) bedraagt deze belastingvrije som €7380 netto of €9458,95 bruto. Voorwaarde is wel dat je totale belastbare inkomen niet hoger is dan €26.360 netto. Is je totale belastbare inkomen hoger dan heb je nog steeds recht op een belastingvrije som. Deze belasting stijgt naarmate je inkomen hoger is.

Pas op!

Wil je fiscaal ten laste blijven van je ouders dan moet je er rekening mee houden dat je nettobestaansmiddelen niet meer dan €3120 bedragen (inkomsten 2015 - voor een kind van gehuwde of samenwonende ouders) of €4500 (inkomsten 2015 - voor een kind van een alleenstaande ouder). Overschrijden je nettobestaansmiddelen dit bedrag dan moeten je ouders mogelijks meer belastingen betalen voor dat inkomstenjaar. Hou er rekening mee dat nettobestaansmiddelen meer omvatten dan enkel de inkomsten uit arbeid. Meer informatie lees je op Wegwijs in de Studentenarbeid.