De Paperassengids voor al je buitenlandplannen

Je persoonlijke situatie

Ik ben student

Sowieso heb je leerplicht tot je achttiende (of tot 30 juni als je pas na die dag 18 wordt). Je kan daarna uiteraard ook nog ‘student’ zijn, als je verder studeert aan een door de overheid erkende onderwijsinstelling. Je krijgt er de nodige documenten en inschrijvingsattest om aan te tonen dat je student bent.

Er zijn verschillende ‘statuten’: deeltijds of volledige student, zelfstandig student,… je kan onder bepaalde voorwaarden zelfs uitkeringsgerechtigde werkloze zijn en ‘studeren’.

Of je als ‘student’ beschouwd wordt is afhankelijk van de context waarin de vraag gesteld wordt, van de regelgeving van het sociale zekerheidsaspect waarover je vragen hebt. Bvb:

  • Voor de kinderbijslagregeling ben je ‘student’ (voor het hele academische jaar) als je jonger bent dan 25, ten minste voor 27 studiepunten ingeschreven bent en je inschrijving ten laatste op 30 november gebeurt. 
  • In de arbeidswetgeving betekent een ‘studentenstatuut’ dat je studeert en - buiten de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling - kan werken. Als student krijg je van de overheid elk jaar een pakket van maximum 475 uur om te werken waarin je minder sociale bijdragen betaalt dan een gewone werknemer. Het maakt niet uit of je tijdens de zomervakantie werkt of tijdens het schooljaar, zolang je maar niet meer dan 475 uur per jaar werkt. 
  • Voor de RVA kan je in bepaalde omstandigheden met behoud van werkloosheiduitkering ‘studeren’, dat betekent dan dat je als regelmatig student ingeschreven bent en voltijds dagonderwijs volgt.

Ik ben 'werkzoekende in de beroepsinschakelingstijd'

De beroepsinschakelingstijd is de nieuwe benaming voor de vroegere 'wachttijd'. Wie 'werkzoekende in de beroepinschakelingstijd' is, heeft de school verlaten of is afgestudeerd én is ook ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende. De beroepsinschakelingstijd is een periode van 310 dagen die je moet doorlopen vooraleer je recht hebt op een inschakelings- of werkloosheidsuitkering:

Ik ben uitkeringsgerechtigde werkloze

Je bent als werkzoekende ingeschreven bij de VDAB en ontvangt van de RVA een wacht- of werkloosheidsuitkering.

Noot: andere vormen van uitkeringen (invaliditeit, leefloon,…) kennen een andere regelgeving qua sociale zekerheid, die Kamiel niet behandelt. Daartoe neem je contact op met de bevoegde instellingen, via de algemene adressenlijst

Ik werk

Kamiel focust vooral op de ‘gewone’ werknemer, die met een arbeidscontract in loondienst van een werkgever werkt. Als je als zelfstandige werkt ben je veelal aan andere regelgevingen qua sociale zekerheid verbonden (die Kamiel hier niet behandelt). Daartoe neem je contact op met de bevoegde instellingen, via de algemene adressenlijst.

Geen van allen

Met deze zoekfunctie behandelen we vooral de ‘statuutloze’ situatie waarin je je als jongere soms tijdelijk in bevindt: afgestudeerd of gestopt met studeren of met werken, maar nog niet als werkzoekende bij de VDAB ingeschreven.

Noot: Er zijn uiteraard nog andere persoonlijke situaties of juridisch-sociale ‘statuten’ (bvb. pensioengerechtigd, invaliditeitsuitkering, etc.), die Kamiel niet behandelt. Daartoe neem je beter contact op met de bevoegde instellingen, via de algemene adressenlijst