De Paperassengids voor al je buitenlandplannen
JE BENT HIER: Disclaimer

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de website Kamiel.info

Algemeen

Kamiel.info is eigendom van JINT vzw, u mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich houdt aan de voorwaarden die u leest in de onderstaande tekst. JINT vzw kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Doel van de website

Kamiel.info ontsluit informatie over sociale zekerheid gerelateerd aan jongerenmobiliteit. De aangeboden informatie heeft betrekking op jongeren van 16 tot en met 30 jaar oud.

Aansprakelijkheid van JINT vzw

De informatie op de website Kamiel.info is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse van informatie aangeboden door derden. De informatie is in het voorjaar van 2013 door de bevoegde instanties gecontroleerd en goedgekeurd. Enkel de informatie over de 'Inschakelings-en Werkloosheidsuitkering' werd niet gecontroleerd door de bevoegde instantie, met name de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Deze informatie werd nagelezen door het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV). Het ACV is echter niet bevoegd voor de over dit thema opgenomen informatie.

Is de informatie op kamiel.info onvolledig of bevat deze vergissingen, dan kan JINT vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. JINT vzw kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op kamiel.info aangeboden informatie.

JINT vzw streeft ernaar om de informatie op Kamiel.info zo actueel, juist en volledig mogelijk te houden. Ondanks onze inspanningen kunnen we niet garanderen dat alle informatie hier steeds aan voldoet. Merk je dat de aangeboden informatie tekortkomingen vertoont, gelieve ons dit te melden via e-mail of telefonisch via 02/2090720.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items op de website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren aan JINT vzw of derden toe. JINT vzw gaat er steeds van uit dat alle afgebeelde en geportretteerde personen hun toestemming hebben gegeven voor de publicatie van hun beeld op het internet en op kamiel.info. Indien er over deze toestemming discussie ontstaat, ligt de volledige aansprakelijkheid bij de auteur. JINT vzw kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden of geacht worden een schadevergoeding te betalen.

Wilt u de teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JINT vzw, of de eigenaar (derden) verkrijgen. Tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om de teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mee te delen aan medewerkers van uw organisatie.

Screen scraping, het gebruik van software om gegevens te extraheren uit deze website voor weergave op een andere website is verboden. Tenzij deze informatie via een RSS kanaal wordt aangeboden.

Als JINT vzw u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de publicatie op de website. In elk geval vrijwaart u JINT vzw tegen aanspraken van derden.

Aanbrengen van een hyperlink naar de website Kamiel.info

U mag zonder voorafgaandelijke toestemming van JINT vzw op uw eigen website een link aanbrengen naar www.kamiel.info

Plaatsen van banners en linken op Kamiel.info

JINT vzw plaatst in principe geen banners op de website, tenzij JINT vzw een aandeel heeft in de activiteiten of het project, of partner is.

Links naar websites beheerd door derden

Kamiel.info bevat links naar websites beheerd door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. JINT vzw controleert de informatie die zich op deze websites bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het functioneren, het gebruik of de inhoud van deze websites.


JINT vzw ∣ Grétrystraat 26 ∣ 1000 Brussel ∣ 02 209 07 20 ∣ jint@jint.bewww.jint.be
0441.254.285 ∣ RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel