De Paperassengids voor al je buitenlandplannen
JE BENT HIER: Home > Helppagina's > Algemene Adressenlijst

Bevoegde Instanties

 

GROEIPAKKET / KINDERBIJSLAG

De regelgeving rond kinderbijslag is sinds 2019 verschillend in Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië. Er zijn ook verschillende instanties per regio.

Woon je in Vlaanderen?

Op www.groeipakket.be kan je terecht voor algemene informatie en vind je de nodige documenten.

Heb je specifieke vragen over jouw Groeipakketdossier, contacteer dan de Vlaamse uitbetaler waar je gezin bij aangesloten is: FONS, Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily of Parentia.

Woon je in Brussel?

Op www.famiris.be kan je terecht voor algemene informatie en vind je de nodige documenten.

Heb je specifieke vragen over jouw kinderbijslagdossier, contacteer het Brusselse kinderbijslagfonds waar je gezin bij aangesloten is: Famiris, Infino Brussel, Parentia Brussel, Brussels Family of Kidslife Brussel.

 

BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD

VDAB hoofdzetel
Keizerslaan 11
1000 Brussel
0800/30 700
info@vdab.be
www.vdab.be

Voor de meeste vragen contacteer je best de lokale VDAB-kantoren. Contactgegevens vind je op www.vdab.be.

 

INSCHAKELINGS- EN WERKLOOSHEIDSUITKERING

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Keizerslaan 7
1000 Brussel
02/5154111
www.rva.be

Voor de meeste vragen contacteer je best de lokale RVA-kantoren. Contactgegevens vind je op www.rva.be.

 

ZIEKTEVERZEKERING

Rijksdienst voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
02/7397111
www.riziv.fgov.be

Voor vragen over de ziekteverzekering neem je best eerst contact op met je eigen ziekenfonds.

 

BELASTINGEN

FOD Financiën - contactcenter
North Galaxy
Koning Albert II laan 33
1030 Brussel
02/5725757
info.tax@minfin.fed.be
http://financien.belgium.be/nl/Contact/

Je kan ook contact opnemen met je lokaal belastingkantoor. Contactgegevens vind je op je belastingaangifteformulier.

 

REIS & VERBLIJFSDOCUMENTEN

Contactgegevens van ambassades en consulaten vind je op de website http://diplomatie.belgium.be van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken.