De Paperassengids voor al je buitenlandplannen
JE BENT HIER: Home > Paperassenthema's > Thema

Inschakelings- en Werkloosheidsuitkering

Opgelet: niet alle onderstaande info nog up-to-date. Contacteer de instanties zelf voor meer info. Onze excuses voor het tijdelijke ongemak.

1. De inschakelingsuitkering

1.1 Wat is de inschakelingsuitkering?

De inschakelingsuitkering is de uitkering die, of het maandelijks bedrag dat, je ontvangt wanneer je je beroepsinschakelingstijd (of de vroegere ‘wachttijd’) hebt doorlopen. De beroepsinschakelingstijd duurt een jaar. Voorwaarden voor het ontvangen van een uitkering zijn dat je na deze periode nog geen werk vond en niet langer studies met een volledig leerplan volgt. Verder moet je jonger zijn dan 30 en bij de VDAB (voor wie in Vlaanderen woont) of ACTIRIS ( voor wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont) ingeschreven zijn als werkzoekende. Voldoe je aan deze voorwaarden dan heb je wellicht recht op deze uitkering.

1.2 Hoe vraag je een inschakelingsuitkering aan?

Is je beroepsinschakelingstijd bijna voorbij dan ga je naar een uitbetalingsinstelling. Zij vraagt voor jou een uitkering aan bij de RVA. 

Er zijn 4 uitbetalingsinstellingen waar je naartoe kan:

Ofwel

  • Ga je naar de liberale, christelijke of socialistische vakbond. Om gebruik te maken van deze dienstverlening moet je lid zijn van een vakbond en betaal je dus lidgeld.

Ofwel

  • Ga je naar de de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Deze dienstverlening is gratis.

Neem de volgende documenten mee wanneer je langsgaat bij een uitbetalingsinstelling:

  • Het formulier C 109/36-aanvraag
  • Je tweede positieve evaluatie die je via de post kreeg van de VDAB. 
  • Het attest 'aanvraag inschakelingsuitkeringen C109/36' dat bewijst dat je tijdens je beroepsinchakelingstijd als werkzoekende ingeschreven was bij VDAB. 
  • Je inschrijvingsbewijs waarin vermeld staat dat je beroepsinschakelingstijd voorbij is. 
  • Een bewijs van je studies.
  • Je C4 als je gewerkt hebt tijdens je beroepsinschakelingstijd. Een C4 is het ontslagdocument dat je van je werkgever bij je ontslag krijgt.

1.3 Naar het buitenland met behoud van je inschakelingsuitkering?

Ontvang je een inschakelingsuitkering dan kan je eigenlijk niet naar het buitenland omdat je ‘te allen tijde beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt’. Toch blijven er mogelijkheden voor wie in het buitenland wil studeren, stage lopen, vrijwilligerswerk doen of voor wie er tijdelijk wil werken.

Meer info hierover vind je door jezelf als ‘uitkeringsgerechtigd werkloze’ op te geven in de zoekmachine.

 

2. De werkloosheidsuitkering

2.1    Wat is de werkloosheidsuitkering?

Een werkloosheidsuitkering is een uitkering of maandelijks bedrag dat je ontvangt wanneer je langere tijd gewerkt hebt en onvrijwillig je job verliest. Om aanspraak te maken op een werkloosheidsuitkering moet je een minimum aantal dagen gewerkt hebben (in binnen- en/of buitenland). Ben je jonger dan 36 jaar dan moet je minstens 312 dagen gewerkt hebben verspreid over een periode van 21 maanden.

Bovendien moet je arbeidsgeschikt zijn (en dus geen uitkering voor ziekte of arbeidsongeschiktheid ontvangen), mag je geen inkomen hebben en moet je bij de VDAB (voor wie in Vlaanderen woont) of ACTIRIS (voor wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont) ingeschreven zijn als werkzoekende. De RVA beslist over je uitkering op basis van de gepresteerde arbeidsdagen.

2.2 Hoe vraag je een werkloosheidsuitkering aan?

Je gaat naar een uitbetalingsinstelling
Je vraagt de werkloosheidsuitkering aan bij een uitbetalingsinstelling. Je kan daarvoor naar de volgende uitbetalingsinstellingen:Ofwel

  • Ga je naar de liberale, christelijke of socialistische vakbond. Om gebruik te maken van deze dienstverlening moet je lid zijn van een vakbond en betaal je dus lidgeld.

Ofwel

  • Ga je naar de de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Deze dienstverlening is gratis.

Neem de volgende documenten mee wanneer je langsgaat bij een uitbetalingsinstelling:
-    je werkcontract
-    je ontslagdocument of C4 van de werkgever (voor arbeid verricht in het buitenland moet je een U1, E301 of ander buiten de EER attest meebrengen)

De uitbetalingsinstelling vraagt een uitkering voor je aan bij de RVA. Ze geeft je ook de controlekaart en zorgt voor je uitkering.

Daarna schrijf jezelf in als werkzoekende
Ga binnen de 8 dagen na de datum waarop je uitkering start langs bij de VDAB (voor wie in Vlaanderen woont) of ACTIRIS ( voor wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont) om je in te schrijven als werkzoekende.

2.3 Naar het buitenland met behoud van je werkloosheidsuitkering?

Wanneer je een werkloosheidsuitkering ontvangt kan je eigenlijk niet naar het buitenland, omdat je ‘te allen tijde beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt’. Toch blijven er mogelijkheden voor wie in het buitenland wil studeren, stage lopen, vrijwilligerswerk doen of voor wie er tijdelijk wil werken.

Meer info hierover vind je door jezelf als ‘uitkeringsgerechtigd werkloze’ op te geven in de zoekmachine.