De Paperassengids voor al je buitenlandplannen
JE BENT HIER: Home > Paperassenthema's > Thema

Ziekteverzekering

1.  Wat is de ziekteverzekering?

De ziekteverzekering is een verzekering die de kosten van een medische behandeling, het gebruik van hulpmiddelen of andere voorzieningen omwille van medische redenen vergoedt. Deze kosten kunnen ontstaan als gevolg van een ziekte, ongeval of gebrek, maar ook door preventie (bv. een controle bij de tandarts). In ons land is de ziekteverzekering verplicht. Ze maakt ook deel uit van het stelsel van de sociale zekerheid.

2.  Moet ik zelf een ziekteverzekering nemen of ben ik gedekt door de verzekering van mijn ouders?

Zolang je studeert of in de beroepsinschakelingstijd zit (de vroegere 'wachttijd'), kan je tot je 25ste verzekerd blijven door de ziekteverzekering van je ouders. Is je beroepsinschakelingstijd voorbij of vind je werk dan moet je jezelf aansluiten bij een erkende verzekeringsinstelling. Je kan hiervoor terecht bij een ziekenfonds of bij de hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

3.  Waarmee moet ik rekening houden als ik naar het buitenland trek?

Trek je naar het buitenland voor studies, een stage, een tijdelijke job of vrijwilligerswerk dan ben je niet steeds automatisch gedekt door je ziekteverzekering. Ga daarom voor je vertrek langs bij je ziekenfonds en zet je plannen zo gedetailleerd mogelijk uiteen. De ziekenfondsmedewerkers kunnen je vertellen waarvoor en hoe lang je al dan niet verzekerd bent.

Wat betreft de ziekteverzekering zijn er belangrijke verschillen voor verblijven in een land van de EER of in Zwitserland en deze in landen buiten de EER. Informatie op maat van jouw situatie vind je via de zoekmachine.

Volstaat je ziekteverzekering niet dan kan je je extra laten verzekeren bij privéfirma’s. Er bestaan vaak speciale polissen voor jouw specifieke vorm van verblijf (bv. voor studies). Neem je een private verzekering zet dan ook aan de makelaar je plannen zo gedetailleerd mogelijk uiteen. (bv.: Ben je van plan om naast je studie ook aan sport te doen?) Vergelijk eventueel de offertes van verschillende makelaars voor je een bepaalde verzekering kiest.