De Paperassengids voor al je buitenlandplannen
JE BENT HIER: Home > Paperassenthema's > Thema

Inschakelings- en Werkloosheidsuitkering

1. De inschakelingsuitkering

1.1 Wat is de inschakelingsuitkering?

Algemeen gesteld heb je recht op een inschakelingsuitkering als je aan deze voorwaarden voldoet: 

 • Je bent niet meer onderworpen aan de schoolplicht.
 • Je hebt je beroepsinschakelingstijd doorlopen.
 • Je bent jonger dan 25 jaar op het moment dat je je inschakelingsuitkering aanvraagt.
 • Je hebt een studie of opleiding gevolgd die recht geeft op een uitkering. 
  Let op:
  • Ben je 21 jaar of ouder op het moment dat je je inschakelingsuitkering aanvraagt?
   Dan is het niet nodig dat je geslaagd bent voor deze studie of opleiding. Je moet wel de lessen gevolgd hebben, alle stages en praktijkwerken gemaakt hebben en de examens afgelegd hebben.
  • Ben je jonger dan 21 jaar op het moment dat je je inschakelingsuitkering aanvraagt?
   Dan moet je wél geslaagd zijn voor deze studie of opleiding. Je moet een bepaald diploma, getuigschrift of attest behaald hebben. Is dit niet het geval, dan kan je pas vanaf je 21ste verjaardag een inschakelingsuitkering krijgen.
 • VDAB gaf je twee positieve evaluaties van je inspanningen naar werk.
   

1.2 Hoe vraag je een inschakelingsuitkering aan?

Is je beroepsinschakelingstijd bijna voorbij en heb je voldoende inspanningen gedaan om werk te vinden? Dan ontvang je van de VDAB een brief met een tweede positieve evaluatie. Ben je nog werkzoekend, dan kan je nu naar je uitbetalingsinstelling stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen.
Er zijn 4 uitbetalingsinstellingen waar je naartoe kan:

 • Drie vakbonden: de liberale vakbond ACLVB, de christelijke vakbond ACV of de socialistische vakbond ABVV. Om gebruik te maken van deze dienstverlening moet je lid zijn van een vakbond en betaal je dus lidgeld
 • De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, als je niet aangesloten bent bij een vakbond. Deze dienstverlening is gratis.

Neem de volgende documenten mee wanneer je langsgaat bij een uitbetalingsinstelling:

 • Het formulier C 109/36-aanvraag
 • Je tweede positieve evaluatie die je via de post kreeg van de VDAB. 
 • Het attest 'aanvraag inschakelingsuitkeringen C109/36' dat bewijst dat je tijdens je beroepsinschakelingstijd als werkzoekende ingeschreven was bij VDAB. 
 • Je inschrijvingsbewijs waarin vermeld staat dat je beroepsinschakelingstijd voorbij is. 
 • Een bewijs van je studies.
 • Je C4 als je gewerkt hebt tijdens je beroepsinschakelingstijd. Een C4 is het ontslagdocument dat je van je werkgever bij je ontslag krijgt. 
   

1.3 Naar het buitenland met behoud van je inschakelingsuitkering?

Ontvang je een inschakelingsuitkering dan kan je eigenlijk niet naar het buitenland omdat je ‘te allen tijde beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt’. Toch blijven er mogelijkheden voor wie in het buitenland wil studeren, stage lopen, vrijwilligerswerk doen of voor wie er tijdelijk wil werken.
Meer info hierover vind je door jezelf als ‘uitkeringsgerechtigd werkloze’ op te geven in de zoekmachine.

 

2. De werkloosheidsuitkering

2.1    Wat is de werkloosheidsuitkering?

Een werkloosheidsuitkering is een uitkering die je ontvangt wanneer je langere tijd gewerkt hebt en onvrijwillig je job verliest. Om aanspraak te maken op een werkloosheidsuitkering moet je een minimum aantal dagen gewerkt hebben (in binnen- en/of buitenland). Consulteer deze pagina van de RVA voor de meest recente informatie: www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t31 
Bovendien moet je arbeidsgeschikt zijn (en dus geen uitkering voor ziekte of arbeidsongeschiktheid ontvangen), mag je geen inkomen hebben en moet je bij de VDAB (voor wie in Vlaanderen woont) of ACTIRIS (voor wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont) ingeschreven zijn als werkzoekende. 

2.2 Hoe vraag je een werkloosheidsuitkering aan?

Je gaat naar een uitbetalingsinstelling
Je vraagt de werkloosheidsuitkering aan bij een uitbetalingsinstelling. Er zijn 4 uitbetalingsinstellingen waar je naartoe kan:

 • Drie vakbonden: de liberale vakbond ACLVB, de christelijke vakbond ACV of de socialistische vakbond ABVV. Om gebruik te maken van deze dienstverlening moet je lid zijn van een vakbond en betaal je dus lidgeld
 • De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, als je niet aangesloten bent bij een vakbond. Deze dienstverlening is gratis.

Je uitbetalingsinstelling kan je informeren over welke documenten je moet kunnen voorleggen. Sowieso zal je je ontslagdocument C4 moeten bij hebben alsook je inschrijvingsbewijs dat je al ingeschreven bent bij de VDAB. 
De uitbetalingsinstelling vraagt een uitkering voor je aan bij de RVA. Ze geeft je ook de controlekaart en zorgt voor je uitkering.
 

2.3 Naar het buitenland met behoud van je werkloosheidsuitkering?

Wanneer je een werkloosheidsuitkering ontvangt kan je eigenlijk niet naar het buitenland, omdat je ‘te allen tijde beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt’. Toch blijven er mogelijkheden voor wie in het buitenland wil studeren, stage lopen, vrijwilligerswerk doen of voor wie er tijdelijk wil werken.
Meer info hierover vind je door jezelf als ‘uitkeringsgerechtigd werkloze’ op te geven in de zoekmachine.